Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on mar 28, 2017 in Nie tylko kuchnia |

Osoby piesze w ruchu drogowym

Z dużym ruchem pieszych kierowcy najczęściej spotykają się w miastach. Przemieszczanie się pieszych oraz obowiązki które go dotyczą są idealnie opisane w Kodeksie drogowym. Stosowanie się do opisanych tam zasad w sposób konsekwentny i dokładny, na pewno pomogłoby w zmniejszeniu statystyk policyjnych, które dotyczą wypadków drogowych. Duża część tych wypadków spowodowanych jest przez osoby piesze. Policyjne statystyki pokazują, że w Polsce jest to wręcz kuriozalna sytuacja.

Zgodnie z prawem, piesi zobowiązani są chodzić po wyznaczonych do tego chodnikach, przechodzić przez jezdnię w miejscach oznaczonych oraz unikać sytuacji wchodzenia bezpośrednio przed jadący pojazd, mimo posiadanego prawa do pierwszeństwa. Oczywistym jest, że kierowcy także muszą zachowywać szczególną ostrożność, na przykład zbliżając się do oznaczonych miejsc dotyczących pieszych.

Piesi na drodze powodują najwięcej wypadków przez nieuwagę, która w obecnych czasach bardzo często spowodowana jest używaniem telefonów komórkowych jednocześnie będąc uczestnikiem ruchu drogowego. Jest to niebezpieczne zarówno dla kierujących pojazdami, jak i dla pieszych,